بزرگ ترین توزیع و تولید کننده پمپ های صنعتی،اسیدی،خانگی،کشاورزی
  • با ما تماس بگیرید

    5517 436 913 98+

  • ایمیل

    info@bahmanpomp.ir

  • تماس با ما

پمپ اسید بهمن

پمپ اسید بهمن که به نام پمپ های ضد اسید  و پلیمری هم شناخته میشود از نوع پمپ های سانتری فیوژ هستند که برای مواد اسیدی و شیمیایی استفاده میشود .

پمپ های پلیمری  بهمن شفارشی هستند و بسته به نوع سیال ، هد و دبی و مودر نیاز طراحی و تولید میشود. اندازهی فلنج این پمپ های ۱ اینچ تا ۶ اینچ هستند که بسته به سفارش مشتری ساخته میشود .

الکتروپمپ های ضداسید بهمن با دو نوع الکترومتور ، تک فاز وسه فاز و دور ۱۴۰۰ دور و ۳۰۰۰ دور ساخته میشوند

نکات مهم در سفارش پمپ های پلیمری

نحویح کار کرد این الکتروپمپ ها به صورتی است که بیشتر قطعات ان با مواد شیمیای و یا مواد خورنده در تماس است بنا بر این در زمان سفارش باید به جنس پروانه شافت و نوع مکااستیل دقت کنیم که در برار اسید مورد نظر مقاوم باشد و از بین نرود.

در زمان شفارش پمپ های اسید باید به چند چیز دقت داشته باشیم که بهترین سفارش را انجام دهیم

۱٫ دمای سیال

۲٫میان فشاد خرجی از پمپ

۳٫ ارتفا نسبت به مرحله

۵٫میزان مقاومت خوردگی فلز

۶٫سیال مورد استفاده

اجزای تشکیل دهندهی پمپ های پلیمری

محافظ

پروانه

شافت

اب بند

کار برد پمپ های اسید بهمن

ازپمپ های پلیمری بهمن برای پمپاژ انواع سیالات شیمیایی ، اسیدی ، باز ها ، حلال های و….. استفاده میشود

سیالات پر استفاده از این  پمپ ها

اب دریا

کلرفریک

مایع اب کاری

انواع اسید

کاستیک سودا

مواد شوینده

مواد سمی و خورندهی مختلف

تفاوت الکتروپمپ های اسید بهمن با دیگر الکترو های ضداسید

گروه صنعتی  بهمن پمپ بزرگ ترین تولید کننده الکتروپمپ های پلیمری به نام الکتروپمپ های ضداسید بهمن است

تفاوت پمپ های پلیمری بهمن با بقیهی پمپ های پلیمری در جنس ان است که با بهترین مواد ساخته میشود و با یک سال ضمانت بی قید و شرط تحویل شما داده میشود

پلیمری

جهت سفارش اینجا با مشاوران ما تماس بگیرید
پمپ اسید بهمن

پمپ اسید بهمن که به نام پمپ های ضد اسیدی ای و پلیمری هم شناخته میشود از نوع پمپ های سانتری فیوژ هستند که برای مواد اسید و شیمیایی استفاده میشود .

پمپ های اسد بهمن شفارشی هستند و بسته به نوع اسید ، هد و دبی و نوع جنس پمپ مورد نیاز طراحی و ساخته میشود اندازهی فلنج این پمپ های ۱ اینچ تا ۶ اینچ هستند بسته به سفارش مشتری ساخته میشود .

پمپ اسید بهمن دو نوع الکتروموتور تک فاز و سه فاز و دور ۱۴۰۰ دور و ۳۰۰۰ دور ساخته میشوند 

نکات مهم در سفارش پمپ های اسیدی 

نحویه کار کرد این پمپ اسید بهمن به صورتی است که بیشتر قطعات ان با مواد شیمیای و یا اسید در تماس است بنا بر این در زمان سفارش باید به جنس پروانه شافت و نوع مکااستیل دقت کنیم که در برابر اسید مورد نظر خورده نشود و از بین نرود

در زمان سفارشی پمپ های اسید باید به چند چیز دقت داشته باشیم که بهترین سفارش را انجام دهیم

۱٫ دمای سیال 

۲٫میان فشار خرجی از پمپ 

۳٫ ارتفا نسبت به مرحله 

۵٫میزان مقاومت خوردگی فلز

۶٫سیال مورد استفاده 

اجزای تشکیل دهنده پمپ های اسید

محافظ

پروانه 

شافت 

اب بند

کار برد پمپ های اسید

از پمپ های اسید بهمن برای پمپاژ انواع سیالات شیمیایی اسیدی باز ها حلال های و….. استفاده میشود 

سیالات پر استفاده از پمپ اسیدی بهمن 

اب دریا 

اسید کرید 

کلرفریک 

مایع اب کاری 

اسید کلرید 

اسید فسفریک 

کاستیک سودا 

مواد شوینده 

مواد سمی و خورندهی مختلف

تفاوت پمپ های اسید بهمن با دیگر پمپ های اسید

شرکت بهمن پمپ بزرگ ترین تولید کننده پمپ های اسیدی به نام پمپ های اسید بهمن است

تفاوت پمپ های اسد بهمن با بقیهی پمپ های اسید در جنس ان است که با بهترین مواد ساخته میشود و با یک سال ضمانت بی قید و شرط تحویل شما داده میشود